Co robimy?

Usługi eksperta księgowego, biegłego rewidenta

Usługi eksperta księgowego, biegłego rewidenta

 

 • Analiza wdrożenia programów finansowo-księgowych I kontrolingowych, stosowanych schematów księgowych, usprawnień i automatyzacji,
 • Opracowywanie procedur kontroli,
 • Usługi sporządzania sprawozdania finansowego,
 • Szkolenia z zakresu księgowości przygotowujące do wykonywania zawodu,
 • Inne usługi świadczone przez bieglego rewidenta.
Rachunkowość i usługi biura rachunkowego

Rachunkowość i usługi biura rachunkowego

 • Księgowość PKPIR dla przedsiębiorców indywidualnych i mikrofirm,
 • Księgowość pełna dla MSP,
 • Rejestry VAT, deklaracje VAT, JPK,
 • Płace,
 • Tworzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności dla MSP,
 • Sporządzanie oraz aktualizacja polityk rachunkowości, planów kont, procedur zamknięcia miesiąca i roku,
 • Analiza procesów zamknięcia ksiąg rachunkowych i ich optymalizacja,
 • Pomoc przy wdrażaniu systemów finansowo-księgowych i operacyjnych mających wpływ na systemy rachunkowe, 
 • Wsparcie w procesach “due diligence”,
 • Wsparcie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i GUS.
Usługi w obszarze projektów wdrożeniowych

Usługi w obszarze projektów wdrożeniowych

 • Wsparcie przy wdrażaniu MSR/MSSF, przekształcanie z PSR na MSR,
 • Wsparcie przy wdrażaniu modelu i systemów kontroli wewnętrznej,
 • Wsparcie przy tworzeniu modelu i wdrażaniu system obiegu dokumentów i komunikacji korporacyjnej,
 • Opracowywanie planów dochodzenia do MSR (tzw. Road map)

Jak działamy?

Akea wsparcie biznesu to firma, która świadczy usługi ekspercie według modeli:

Akea wsparcie biznesu to firma, która świadczy usługi ekspercie według modeli:

 • umowa na prowadzenie usług biura rachunkowego,
 • umowa na wykonanie konkretnej usługi (raporty, analizy, procedury),
 • umowa outsourcingu (controlling, rachunkowość, podatki, zarządzanie procesami).

Formy współpracy

 

Oferujemy dogodne formy współpracy (umowa o wykonawstwo, umowa zlecenia, umowa współpracy z biurem rachunkowym, umowy cywilno-prawne z osobami tworzącymi akea wsparcie biznesu - zobacz zakładka "o nas").

 • umowa o wykonawstwo danej usługi – usługi wykonywane przez nas nie są objęte w trakcie ich wykonywania bezpośrednim nadzorem ze strony Zleceniodawcy, który w ramach umowy uzyskuje określoną usługę I jej wynik,
 • umowy zlecenia/o dzieło/cywilno-prawne - usługi wykonane przez nas są realizowane pod ścisłym nadzorem Zleceniodawcy, dzięki czemu nadzór nad jakością świadczonych usług pozostaje po stronie Zleceniodawcy.