Co robimy?

Szkolenia z rachunkowości

Szkolenia z rachunkowości

 • Szkolenia otwarte z rachunkowości prowadzone przez biegłego rewidenta, więcej: www.agnieszkakrolak.pl
 • Szkolenia zamknięte z rachunkowości.
Controlling

Controlling

 • Opracowywanie procesów budżetowania oraz procedur bieżącej kontroli budżetu,
 • Opracowywanie analiz kontroli kosztów, wdrażanie procesów i procedur kontrolingowych,
 • Wsparcie przy tworzeniu cyklicznych raportów inwestycyjnych i zarządczych,
 • Wsparcie w opracowywaniu dokumentacji definiowana i wdrażania strategii (raporty, analizy, opracowania),
 • W ramach co-outsourcingu przygotowywanie zestawień oraz raportów na potrzeby zarządcze oraz współprowadzenia rachunkowości zarządczej dla firm.
Usługi biegłego rewidenta

Usługi biegłego rewidenta

 • Szkolenia w obszarze rachunkowości,
 • Usługi wspomagające wdrożenia programów finansowo-księgowych I kontrolingowych, stosowanych schematów księgowych, usprawnień i automatyzacji,
 • Opracowywanie procedur kontroli.

Jak działamy?

Akea wsparcie biznesu to firma, która świadczy usługi ekspercie według modeli:

Akea wsparcie biznesu to firma, która świadczy usługi ekspercie według modeli:

 • w ramach wykonywania usług biura rachunkowego (prowadzenie KPIR, księgowość dla MSP), 
 • na podstawie umów na świadczenie konkretnej usługi (opracowanie raportów, analiz, procedur, dokumentacji rachunkowej, analiz I rekomendacji 
 • procesów),
 • w ramach outsourcingu dla przedsiębiorców I firm (controlling, rachunkowość, podatki, zarządzanie procesami). 

Dlaczego outsourcing?

Outsourcing jest modelem operacyjnym większości firm, które chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność i efektywność, szukają lepszych i bardzo wyspecjalizowanych zasobów korzystając z wiedzy specjalistów. Dzięki wydzieleniu niektórych funkcji lub procesów na zewnątrz firmy oraz przekazaniu ich zewnętrznemu ekspertowi firma może optymalizować koszty operacyjne oraz pozyskuje usługi o lepszej jakości niż mogłaby je wykonać istniejąca kadra firmy. Korzyścią dla Zleceniodawcy jest koncentracja na podstawowej działalności firmy i uzyskanie dostępu do wiedzy eksperckiej, którą nie dysponuje na danym etapie rozwoju firma, uporanie się z funkcją trudną do wykonania, jednorazową lub wynikającą z bieżącej restrukturyzacji. 

 

W ramach outsourcingu stosujemy

 • umowa o wykonawstwo danej usługi – usługi wykonywane przez nas nie są objęte w trakcie ich wykonywania bezpośrednim nadzorem ze strony Zleceniodawcy, który w ramach umowy uzyskuje określoną usługę I jej wynik,
 • co-sourcing - usługi wykonane przez nas są realizowane pod ścisłym nadzorem Zleceniodawcy, dzięki czemu nadzór nad jakością świadczonych usług pozostaje po stronie Zleceniodawcy. 

 

Kluczowym elementem powodzenia kontraktu outsourcingowego jest prawidłowo sporządzona umowa. Decydując się na współpracę z przedsiębiorcą lub firmą w ramach outsourcingu podpisujemy umowę SLA (Service Level Agreement)/OLA (Operational Level Agreement). Umowy te zawierają: strony umowy, przedmiot i zakres umowy, poziom świadczonej usługi oraz jego wartość, zasady mierzenia poziomu usługi, terminy rozpoczęcia oraz zakończenia prac, zakres i warunki współdziałania i odpowiedzialności stron, warunki wynagrodzenia, sposób i terminy płatności i rozliczeń częściowych, szczegółowe warunki ochrony danych i informacji poufnych oraz zakres odpowiedzialności stron.