Warsztat: Wycena w skorygowanej cenie nabycia - zamortyzowany koszt

 

4 godziny szkolenia w formie interaktywnego warsztatu
grupy szkoleniowe do 6 osób
arkusze Excel z formułami do kalkulacji, księgowania i uzgodnienia wyceny w skorygowanej cenie nabycia/zamortyzowany koszt
praktyczne przykłady kalkulacji - ćwiczenia ze słuchaczami

Najbliższy termin szkolenia: 26.04.2022

Cena: 370 PLN brutto

 

Chcę się zapisać - Kliknij tutaj

 

OTRZYMASZ W RAMACH SZKOLENIA:

  • niezbędna teoria i duża dawka wiedzy praktycznej,
  • ćwiczenia kalkulacji wyceny na moment ujęcia instrumentu finansowego, w czasie jego trwania, na moment bilansowy -  excel,
  • praktyczne ćwiczenia techniki uzgodnień, weryfikacji i księgowania

 

Program i zakres szkolenia

1. Zrozumienie zasad wyceny według zamortyzowanego kosztu (skorygowana cena nabycia)

2. Matoda kalkulacji efektywnej stopy procentowej i wyceny według zamortyzowanego kosztu w czasie trwania instrumentu finansowego (przy początkowym ujęciu, rozliczanie wyceny na koniec poszczególnych miesięcy, wycena na dzień bilansowy)

3. Poznanie i omówienie schematów księgowych dla instrumentów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu

4. Test 10% - zasada, kalkulacja, skutki księgowe

5. Najczęstsze błędy przy wyliczaniu i księgowaniu wyceny instrumentow finansowych wycenianych według skorygowanej ceny nabycia/zamortyzowanego kosztu.