Rachunek przepływów pieniężnych

6 godzin szkolenia w formie interaktywnego warsztatu
małe grupy szkoleniowe
arkusz Excel z formatką i formułami do sporządzenia rachunku
20 przykładów transakcji/zdarzeń
"RPP w siedmiu krokach" - sporządzenie pełnego rachunku przepływów

Najbliższy termin szkolenia: 28.02.2022

Cena: 550 PLN brutto

 

Chcę się zapisać - Kliknij tutaj

OTRZYMASZ W RAMACH SZKOLENIA:

  • niezbędna teoria i duża dawka wiedzy praktycznej,
  • praktyczne ćwiczenia ujęcia zdarzeń i transakcji na przykładzie liczbowym - formatka excel,
  • praktyczne ćwiczenia techniki uzgodnienia danych między rachunkiem przepływów, bilansem i RZIS.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do rachunku przepływów pieniężnych, zakres sprawozdania, metody sporządzania, podział na działalności.
2. Definicja środków pieniężnych i ich ekwiwalentów dla celów rachunku przepływów, powiązanie i uzgodnienie do bilansu, ujawnienia w informacji dodatkowej, kalkulacja i ujęcie różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych i ekwiwalentów, porównanie UoR do MSR.
3. Działalność operacyjna – charakterystyka pozycji - praktyczne przykłady i checklista klasyfikacji zdarzeń i transakcji do tej kategorii.
4. Działalność inwestycyjna – charakterystyka pozycji - praktyczne przykłady i checklista klasyfikacji zdarzeń i transakcji do tej kategorii.
5. Działalność finansowa – charakterystyka pozycji - praktyczne przykłady i checklista klasyfikacji zdarzeń i transakcji do tej kategorii.
6. Metodologia (procedura) sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią.
7. Metodologia (procedura) sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
8. Prezentacja na przykładach liczbowych zdarzeń i transakcji ujęcia w segmentach działalności oraz poszczególnych pozycji "korekt" w rachunku przepływów pieniężnych przy metodzie pośredniej. Uzgodnienia do bilansu i rachunku zysków i strat celem weryfikacji poprawności klasyfikacji i ujęcia zdarzeń/transakcji w rachunku przepływów (zdarzenia związane z wnip, środkami trwałymi, inwestycjami, kredytami/pożyczkami, emisją, dotacjami, leasingiem, korekty do zmiany stanów należności, zapasów, zobowiązań, rezerw i rozliczeń międzyokresowych).
9. Omówienie najczęściej popełnianych błędów. Metody uzgodnień i weryfikacji dla sprawdzenia kompletności i poprawności rachunku przepływów.
10. "RPP w siedmiu krokach": sporządzenie pełnego rachunku przepływów – kompleksowy przykład (około 20 typów zdarzeń/transakcji) w arkuszu EXCEL [formatka przygotowania do sporządzenia rachunku z formułami uzgodnień), w tym: przygotowanie danych bilansu na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych, grupowanie pozycji, specyfikacja bilansowych zmian stanu, uzgodnienia między pozycjami rachunku przepływów a sprawozdaniem finansowym (bilans i RZIS), noty uzgodnieniowe do informacji dodatkowej.