Rachunek przepływów pieniężnych

4 godziny dydaktyczne szkolenia w formie interaktywnego warsztatu
małe grupy szkoleniowe
arkusz Excel z formatką i formułami do sporządzenia rachunku
konkretne przykłady transakcji/zdarzeń
"RPP w siedmiu krokach" - sporządzenie pełnego rachunku przepływów

Najbliższy termin szkolenia: planowany 2.03.2022

Cena: 450 PLN brutto

 

Chcę się zapisać - Kliknij tutaj

OTRZYMASZ W RAMACH SZKOLENIA:

  • niezbędną teorię i dużą dawkę wiedzy praktycznej,
  • ćwiczenia ujęcia zdarzeń i transakcji na przykładzie liczbowym - formatka excel,
  • ćwiczenia techniki uzgodnienia danych między rachunkiem przepływów, bilansem i RZIS.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do rachunku przepływów pieniężnych, zakres sprawozdania, metody sporządzania, podział na działalności.
2. Definicja środków pieniężnych i ich ekwiwalentów dla celów rachunku przepływów, powiązanie i uzgodnienie do bilansu, ujawnienia w informacji dodatkowej, kalkulacja i ujęcie różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych i ekwiwalentów.
3. Działalność operacyjna – charakterystyka pozycji - praktyczne przykłady i checklista klasyfikacji zdarzeń i transakcji do tej kategorii.
4. Działalność inwestycyjna – charakterystyka pozycji - praktyczne przykłady i checklista klasyfikacji zdarzeń i transakcji do tej kategorii.
5. Działalność finansowa – charakterystyka pozycji - praktyczne przykłady i checklista klasyfikacji zdarzeń i transakcji do tej kategorii.
7. Metodologia (procedura) sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
7. Prezentacja na przykładach liczbowych zdarzeń i transakcji ujęcia w segmentach działalności oraz poszczególnych pozycji eliminacji z tytułu pozycji niepieniężnych i przeniesień między segmentami ("korekt") w rachunku przepływów pieniężnych przy metodzie pośredniej. Uzgodnienia do bilansu i rachunku zysków i strat celem weryfikacji poprawności klasyfikacji i ujęcia zdarzeń/transakcji w rachunku przepływów.
8. Omówienie najczęściej popełnianych błędów. Metody uzgodnień i weryfikacji dla sprawdzenia kompletności i poprawności rachunku przepływów.
9. "RPP w siedmiu krokach": sporządzenie pełnego rachunku przepływów – kompleksowy przykład w arkuszu EXCEL [formatka przygotowania do sporządzenia rachunku), w tym: przygotowanie danych bilansu na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych, grupowanie pozycji, specyfikacja bilansowych zmian stanu, uzgodnienia między pozycjami rachunku przepływów a sprawozdaniem finansowym (bilans i RZIS), noty uzgodnieniowe do informacji dodatkowej.