Podatek odroczony w praktyce - kalkulacja, ujęcie, wycena (wartsztat)

4 godziny szkolenia w formie interaktywnego warsztatu
małe grupy szkoleniowe
arkusz Excel z formatką i formułami do kalkulacji i uzgodnienia podatku odroczonego
praktyczne przyklady identyfikacji różńic przejściowych, techniki uzgodnień i weryfikacji prawidłowości kalkulacji

Najbliższy termin szkolenia: 7.03.2022

Cena: 440 PLN brutto

 

Chcę się zapisać - Kliknij tutaj

 

OTRZYMASZ W RAMACH SZKOLENIA:

  • niezbędna teoria i duża dawka wiedzy praktycznej,
  • ćwiczenia identyfikacji i kalkulacji różnic przejściowych, kalkulacja aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego - formatka excel,
  • praktyczne ćwiczenia techniki uzgodnień między kalkulacją podatku bieżącego i odroczonego.

 

Program i zakres szkolenia

1. Zakres i definicje:

1.1 Stosowanie podatku odroczonego: omówienie definicji i zakresu, cel stosowania,
1.2 Różnica między podatkiem dochodowym bieżącym i odroczonym, metoda uzgodnienia,
1.3 Kalkulacja podatku odroczonego – pełna metoda bilansowa – omówienie i ćwiczenie praktyczne,
1.4 Wartość bilansowa a podatkowa aktywów i zobowiązań – omówienie i ćwiczenia praktyczne,
1.5 Różnice przejściowe a różnice czasowe i trwałe uzgodnienia – ćwiczenia praktyczne.

2. Kalkulacja i ujęcie rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – przykłady praktyczne uzgodnień. Analiza najczęściej popełnianych błędów.

3. Ujęcie i wycena rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

3.1 Prezentacja podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym,
3.2 Sposób ujęcia aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego,
3.3 Kompensowanie aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego,
3.4 Test na utratę wartości

4. Ujawnienia i uzgodnienia w informacji dodatkowej, analiza i uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej.

5. Najczęstsze błędy przy wyliczaniu i ujęciu podatku odroczonego.