Leasing bilansowo i podatkowo - praktycznie (wartsztat)

4 godziny szkolenia w formie warsztatu
małe grupy szkoleniowe

zasady ewidencji, kalkulacji, prezentacji zdarzeń gospodarczych i ich skutków wynikających z zawarcia leasingu operacyjnego bądź finansowego z uwzględnieniem aspektów podatkowych

ujęcie i prezentacja umów w sprawozdaniu finansowym (bilans, RZIS, RPP)

Najbliższy termin szkolenia: 16.04.2022

Cena: 370 PLN brutto

 

Chcę się zapisać - Kliknij tutaj

 

 

Program i zakres szkolenia

 

1. Klasyfikacja leasinguprzepisach rachunkowych: MSR, ustawa o rachunkowości
2. Klasyfikacja leasingu w przepisach podatkowych: VAT, CIT, PIT
3. Ujęcie i ewidencja księgowa opłat z tytułu leasingu u korzystającego w leasingu finansowym i operacyjnym – ćwiczenia na przykładach: klasyfikacja, kalkulacja, ujęcie księgowe dla celów bilansowych i podatkowych, księgowania w trakcie trwania umowy leasingu

4. Ujęcie i ewidencja księgowa opłat z tytułu leasingu u finansującego w leasingu finansowym i operacyjnym - ćwiczenia na przykładach: klasyfikacja, kalkulacja, ujęcie księgowe dla celów bilansowych i podatkowych, księgowania w trakcie trwania umowy leasingu

5. Prezentacja umów leasingowych w sprawozdaniu finansowym