Dla kogo?

Dla instytucji finansowych

Dla instytucji finansowych

  • usługi wsparcia/współpraca w obszarach księgowości, controllingu, administracji, business development, projektów digitalizacji procesów,
  • usługi wsparcia/współpraca przy wdrażaniu narzędzi i systemów, procesów, nowych produktów i usług (projekty),
  • usługi w zakresie opracowywania procedur i regulaminów,
  • analiza i opracowywanie raportów w obszarze zgodności procesów z zasadami rachunkowości i wymogami kontroli wewnętrznej,
  • współpraca przy wdrażaniu poprawy efektywności procesów (wsparcie implementacyjne),
  • kompilacja raportów i sprawozdań