Dla kogo?

Dla instytucji finansowych

Dla instytucji finansowych

  • szkolenia z rachunkowości,
  • usługi wsparcia/współpraca w obszarach księgowości, projektów digitalizacji procesów,
  • usługi w zakresie opracowywania procedur i regulaminów z obszatu rachunkowości,
  • analiza i opracowywanie raportów w obszarze zgodności procesów z zasadami rachunkowości i wymogami kontroli wewnętrznej,
  • kompilacja raportów i sprawozdań.